فصل بیست و دوم استفاده از بانک اطلاعاتی در #C

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} -->

فصل بیست و دوم

  C#  استفاده از بانک اطلاعاتی در 

آنچه که در این فصل یاد خواهید گرفت:

با مفهوم بان کهای اطلاعاتی آشنا خواهید شد.

آشنا خواهید شد و از آن استفاده خواهید کرد. SQL در زبان SELECT • با دستور

کنترل های دسترسی به داده های درون بانک اطلاعاتی را بررسی خواهید کرد.

با نحوه ی استفاده از داده ها در برنامه های ویندوز آشنا خواهید شد.

2005 استفاده خواهید کرد. VS • از ویزاردهای دسترسی به اطلاعات در

-1-22 مقدمه

2005 بیشتر VS اغلب برنامه های کامپیوتری که امروزه نوشته م یشوند به نحوی با داد هها و اطلاعات مختلف کار می کنند. در

این برنامه ها، داد ههای مورد نیاز خود را در بان کهای اطلاعاتی رابطه ای نگهداری م یکنند. بنابراین در هنگام نوشتن این نوع

،SQL server برنامه ها نیاز دارید که بتوانید در برنامه ی خود با نرم افزارهای مربوط به این بانک های اطلاعاتی، مانند

کار کنید. Sybase و یا oracle ،Access

2005 ابزارهای و ویزاردهای زیادی برای متصل شدن به انواع بانک های اطلاعاتی وجود دارد. به وسیله ی این ابزارها VS در

می توانید اطلاعات خود را در درون این بان کهای اطلاعاتی قرار دهید و یا آن را از بان کهای اطلاعاتی دریافت کرده و

تغییرات مورد نظر خود را روی آنها انجام دهید. در طی این فصل سعی کنید که با این ابزارها و نحو هی کارکرد آنها در برنامه

بیشتر آشنا شوید.

درفصل بعدی تمرکز خود را روی استفاده از بانک های اطلاعاتی از طریق کدنویسی قرار خواهیم داد و مشاهده خواهیم

کردکه چگونه می توان از طریق برنام هنویسی به صورت مستقیم به این بان کهای اطلاعاتی دسترسی پیدا کرد. بعد از اینکه

مقداری در کدنویسی بانک های اطلاعاتی تمرین کردید، خواهید دید که استفاده از کد نسبت به استفاده از ویزاردها و ابزارها

زمان بسیار کمتری را اشغال می کند.

که Microsoft Access نکته: برای انجام تمرینات و مثا لهای این فصل لازم است که نسخ هی 2000 ( و یا بالاتر) برنامه

به شمار می رود را نصب کنید. Microsoft office جزئی از برنامه ی

mohsen_mahyar@yahoo.com - C# برنامه نویسی

388

بانک اطلاعاتی چیست؟

اصولا" هر بانک اطلاعاتی شامل یک و یا چند فایل بزرگ و پیچیده است که داد هها در آن در یک قالب و فرمت ساخت یافته

ذخیره می شوند. موتور بانک اطلاعاثی معمولا به برنام های اطلاق م یشود که این فایل و یا فایلهایی و نیز داده های درون آنها

به عنوان موتور بانک اطلاعاتی استفاده خواهیم Microsoft Access را مدیریت می کند. در طی این فصل از برنامه ی

کرد.

Access اشیای موجود در

است) معمولا" از قسم تهای مختلفی مانند mdb. که پسوند آن نیز ) Access یک فایل بانک اطلاعاتی مربوط به برنام هی

جدولها، پرس وجوها، فرم ها، گزارشات، ماکروها و ماژول ها تشکیل شده است. به این قسم تهای تشکیل دهند هی یک بانک

اطلاعاتی اشیای بانک اطلاعاتی گقته می شود. در یک فایل مربوط به بانک اطلاعاتی عموما" داده های زیادی وجود دارند و به

سعی می کنند با ارائه دادن امکانات اضافی، به کاربران اجازه دهند با Access همین دلیل، موتورهای بانک اطلاعاتی مانند

وجود دارند، جدول ها و پرس وجوها برای نگهداری Access این اطلاعات کار کنند، در بین اشیایی که در یک بانک اطلاعاتی

داده ها و یا دسترسی به آنها به کار م یروند. دیگر اشیای یک بانک اطلاعاتی مانند فرم ها و یا گزارشات برای این است که

کاربران بتوانند به سادگی با داد ههای موجود در جدول کار کنند.

اما به هر حال به علت پیچیده بودن ساختار موتورهای بانک اطلاعاتی، کاربران معمولی حتی با استفاده از این قسمت ها نیز

نمی توانند به درستی از اطلاعات درون بانک اطلاعاتی استفاده کنند. هدف ما از نوشتن یک برنام هی بانک اطلاعاتی با

2005 و یا هر زبان برنامه نویسی دیگر این است که به کاربر اجازه دهیم به سادگی از اطلاعات درون بانک ها VS استفاده از

استفاده کند، پس در این برنامه ها فقط به اطلاعات درون یک بانک اطلاعاتی نیاز خواهیم داشت نه به قسمتهایی مانند فرم ها

و یا گزارشات. بنابراین در طی این فصل بیشتر تمرکز خود را روی دو قسمت اصلی بان کهای اطلاعاتی یعنی جدو لها و

پرس وجوها قرار می دهیم.

جدول ها

یک جدول شامل یک مجموعه از اطلاعات است که معمولا" حاوی یک و یا چند ستون و نیز یک و یا چند ردیف از داده ها

و نیز بیشتر بانک ها یا اطلاعاتی) به هر یک از این ستو نها یک فیلد گفته م یشود. همچنین هر ردیف از ) Access است. در

این اطلاعات نیز یک رکورد نامیده می شوند. هر فیلد در یک جدول از بانک اطلاعاتی، یکی از مشخصه های داده ای که در آن

در یک جدول، مشخص کنند هی نام firstName جدول ذخیره شده است را نگهداری م یکند. برای مثال، فیلدی به نام

مشترک و یا کارمندی است که اطلاعات او در آن جدول ذخیره شده است. بنابراین این فیلد یکی از مشخصه های آن کارمند

و یا مشترک را نمایش می دهد. در هر جدول یک رکورد شامل یک مجموعه از فیلدها است که اطلاعات و مشخص ههای مربوط

به یک نمونه از داده هایی که در آن جدول ذخیره شده است را نشان می دهد. برای مثال، جدولی را در نظر بگیرید که دارای

است و برای نگهداری اسامی کارمندان استفاده می شود. LastName و FirstName دو فیلد (دو ستون اطلاعات) به نامهای

به مجموع هی نام و نام خانوادگی هر کارمندی که اطلاعات او در این جدول وجود داشته باشد یک رکورد گفته م یشود. برای

و .... فیلدهای این جدول و هر ردیف از اطلاعات نیز رکوردهای آن را FirstName ،EmployeeID ،1- مثال، درشکل 22

مشخص می کند.

1- شکل 22

فصل بیست و دوم استفاده از بانک اطلاعاتی

389

پرس وجوها

نوشته شده است و برای دریافت اطلاعات از بانک SQL در هر بانک اطلاعاتی عموما" به یک سری از دستورات که زبان

اطلاعاتی و یا ایجاد تغییراتی در اطلاعات موجود در بانک به کار می رود، یک پرس وجو گفته می شود. با استفاده از

پرس وجوها می توانیم داد ههایی را درجدو لهای بانک اطلاعاتی وارد کنیم، آنها را از یک و یا چند جدول بدست آورده و یا

تغییراتی را در آنها ایجاد کنیم.

را بنویسیم SQL در یک موتور بانک اطلاعاتی به دو روش می توانیم از پر سوجوها استفاده کنیم. اول این است که یک دستور

و سپس آن را اجرا کرده و نتیج

/ 1 نظر / 174 بازدید
جابر

سلام مطلب جالب و مفیدی بود میشه از یه روش دیگه ای جز دیتاسورس برای کانکت شدن به دیتابیس رو توضیح بدین . ممنون