ساختار فایل هایPdf

Mo-mah.persianblog.ir

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

Pdf ساختار فایل های

 

صفحه : 1

Pdf ساختار فایل های

صفحه : 2

خدایا:

گَرَم تو روی آری چه باک که دیگران روی بگردانند

اگرَم تو یاور باشی چه ترس که آفریدگانت یاوریم نکنند

وگر تو غمخوار گشتی چه غم که خلقت غم نخورند

خداوندگارا

مهربانا

معشوقا

گرَم تو روی گردانی چه سود که دیگران روی آرند

اگرم تو یاوری نکنی چه حسن که آفریدگانت یاوری کنند

وگر تو غم نخوری چه شادیست که خلقت غمخوار گردند

خداوندا : همنشینی ، یاوری ، غمخواری

من خوب میدانم که تنها نیستم !!

مهربانا

اگر آنی ... همنشینیم، یاوریم ،غمخواریم نکنی

عمری تنهای تنهایم

معشوقا

من ،تنها با تو تنها نیستم

ای تنها ترین ، تنهایم مگذار...

......................................................................................................................................................................

تقدیم بر آستان مهربان مهر هشتم

Mo-mah.persianblog.ir

Mohsen_mahyar@yahoo.com

Pdf ساختار فایل های

صفحه : 3

فهرست :

فصل اول : مقدمه 4

5 Pdf 1.1 معرفی اسناد

با اسناد دیگر 5 Pdf 1.2 تفاوت اسناد

6 Pdf فصل دوم : نیم نگاهی بر

فصل سوم : اشیاء 7

3.1 بولین ها 7

3.2 اعداد 7

3.3 رشته ها و نوشته ها 7

3.3.1 نوشته ها 8

3.4 اسم ها 8

3.5 آرایه ها 9

3.6 واژه نامه 9

3.7 جریان ها و اعداد تهی 10

فصل چهارم : ساختار فایل 11

11 Pdf 4.1 فایل های

4.2 هدر 12

4.3 بدنه 12

4.4 جدول ارجاع متقابل 13

4.5 تریلر 16

4.6 بروزآوری افزایشی 18

19 Pdf فصل پنجم : ساختار اسناد

5.1 مقدمه 20

5.2 کاتالوگ 20

5.3 درخت صفحات 21

5.4 درخت نقشه 23

5.4 عملیات ها 24

5.5 واژه نامه اطلاعات 25

مراجع :b Pdf نمونه ای از فایل : a : ضمائم

Pdf ساختار فایل های

صفحه : 4

1. مقدمه

قالب اصلی PDF ( این کتابچه بشرح در مورد اسناد با فرمت قابل حمل (سبک

ادوب اکروبات و خانواده تولیدات می پردازد.

( PDF: Portable Document Format )

هدف از این تولیدات این است که کاربران را برای معاوضه (تغییر) و نمایش اسناد

الکترونیکی به آسانی و بطور قابل اعتماد قادر سازد ، جدا از محیطی که آن اسناد در

آن ساخته شده اند.

پیشرفت های اخیر دنیای تجارت باعث شده است تا نیاز به تبادل اطلاعات روز به

روز بیشتر شود . با استفاده از پست الکترونیکی ، کاربران کامپیوتر مجبور نیستند

اسنادو مدارک ، PDF مدت زیادی منتظر تبادل اطلاعات خود بمانند و با استفاده از

درهمه کامپوترهایکسان نشان داده میشوندودرهمه چاپگرهایکسان چاپ میشوند.

تا متن و گرافیک را با Postscript اثر گذاشته بر مدل های تصویری از زبان Pdf )

وضعیت وسایل مستقل و وضوح مستقل وصف کند.)

یکی از بهترین روش های توسعه کارایی نمایش مجازی است. PDF بی شک

همچنین شامل اشیائی از قبیل حاشیه نویسی و پیوند های ما فوق متن (پیوندی Pdf

که به سادگی از قسمتی از متن به قسمت دیگر میرود ) و ... میباشد؛ و اینها جزئی از

خود صفحات نیست بلکه برای نمایش محاوره ای ( مجازی ) مفید است .

و سازگاری آن با تمام سیستم های Pdf به علت سرعت و کارایی بالای فرمت فایل

کامپیوتری ، این فرمت مورد پسند اکثر کاربران وب و شبکه های داخلی قرار گرفته

حجم کمی دارند و به همین دلیل در سایت های وب و پیغام های Pdf است .فایل های

و با پست Pdf الکترونیکی به کار می روند .قرارداد ها و اسناد حقوقی در فرمت

Pdf ساختار فایل های

صفحه : 5

، Acrobat الکترونیکی ارسال میشوند زیرا با استفاده از ابزار امضاء دیجیتالی در

میتوان اینگونه اسنادرا امضاء کرد.

PDF 1.1 معرفی اسناد

منتشر شدو ازآن زمان دنیای Adobe توسط شرکت Acrobat در سال 1993 اولین نسخه

انتشار اسناد الکترونیکی متحول شد.

همین طورکه تقاضای به اشتراک گذاشتن اسناد بیشتر می شد مسائل ومشکلات هم افزایش می

وبعضی باسیستم های مکینتاش کار میکردند. IBM یافت. بعضی ازکاربران باسیستم های سازگار

همچنین هرسندفقط دربرنامه ایی باز میشد که سند را بوجود آورده بود. حتی زمانی که کامپیوتر

ونرم افزارهم یکی بود،فونت هامتفاوت بودند. اسنادی که از طریق پست الکرونیکی ارسال میشدند

ممکن بود در کامپیوتر مقصد باز نشوندیا با ظاهری متفاوت باز شوند.

مشکلات Pdf . دنیای تجارت به شکل واحدی از کاغذ دیجیتالی جهت تبادل اطلاعات نیاز داشت

هر کسی Adobe Acrobat رایگان یا Reader توزیع اسناد کاغذی را بر طرف کرد. با استفاده از

را دقیقاً یکسان مشاهده و چاپ کند . کاربرانی که با سیستم عامل لینوکس یا Pdf میتواند اسناد

با Pdf را دقیقا یکسان مشاهده میکنند. و حالاکمی شمارا باتفاوت Pdf ویندوز کار میکنند فایل های

اسناد دیگر آشنا میکنم:

با اسناد دیگر PDF 1.2 تفاوت اسناد

و Excel, Word با فایل های Pdf را میتوان از طریق اینترنت توزیع کرد . فایل های Pdf اسناد

به منظور ویرایش شدن ایجاد نمی شوند و نکته منفی Pdf متفاوتند . فایل های Page marker

از فایل اصلی کوچکتر است. ظاهر سند Pdf قابییت های ویرایشی اندک است . معمولاً Pdf فایل

به خوبی حفظ میشود . خطوط و پارگراف ها و فونت ها تغییر نمی کنند. Pdf اصلی در

با استفاده از تنظیمات امنیتی میتوانید دسترسی بیا چاپ یا ویرایش فایل را محدود کنید. برای

استفاده کنید. Comments اینکه تغییرات انجام شده در هر فایل را به بقیه یادآوری کنید از ابزار

Pdf قابلیت هایی جهت بوجود آوردن ملاحظات تبادل آنها بین کپی یک سند Comments ابزار

جهت ویرایش و غلط گیری بینچند نفر توزیع شده باشد.در این صورت هر شخصی میتواند

ملاحظاتش را در فایل مربوط به خودش وارد و همچنین ملاحظات دیگران را نیز به آن بیفزاید .

Pdf ساختار فایل های

صفحه : 6

PDF 2. نیم نگاهی بر

چیست. Pdf این مهم است که بدانیم Pdf چیست ؟؟ قبل از نگاه انداختن به جزئیات ساختار Pdf

یک فرمت فایل استفاده شده برای بیان کردن اسناددریک روش مستقل ازبرنامه های کاربردی PDF

و دیگر Pdf شامل یک سند ، Pdf ، سخت افزار و سیستم عامل است . برای ساختن آن ، یک فایل

اطلاعات تعریف شده می شود.

می تواند شامل یک یا چندین صفحه باشد.هر یک ازصفحات در یک سند ، میتواند Pdf یک فایل

شامل ترکیبی از متن ، گرافیک و تصاویر در یک وسیله باشد و وضوح مستقل از نوع است.

همچنین ممکن است محتوی اطلاعاتی که فقط برای Pdf این بود شرح مختصر یک صفحه سند

نمایش الکترونیک باشد مثل لینک های مافوق متن ،صدا و حتی فیلم .

در بر دارد شرحی که مشخصه های استفاده شده در فایل Pdf در فزاش دادن یک سند ، یک فایل

/ 0 نظر / 136 بازدید