(مقدمه: شروع کار با آموزش)XML

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Mohsen_mahyar@yahoo.com

 

(XMl (مقدمه: شروع کار باXML آموزش

 

چه چیزهائی را باید از قبل بدانیم؟

باید به دو مطلبپایه ای آشنائی داشته باشیم: XML برای شروع به کار با

(PageWeb) و مفهوم ساخت صفحه وب HTML وWWW-1

VBScript و یا JavaScript - 2 زبانهای اسکریپتنویسی در صفحاتوب مثل

در یکنگاه XML

میباشد. به معنی زبان علامتگذاری توسعه پذیر. LanguageMarkup EXtensible مخفف XML •

میباشد HTML بسیار شبیه XML •

از قبل تعریفشده نیستند , بلکه شما باید تگهای خودتان را تعریفکنید. XML تگها در

میباشد. (Describe Data) برای توصیفداده ها XML •

HTML و XML تفاوت اصلی بین

نیست , بلکه این دو زبان علامتگذاری برای اهدافمتفاوتی طراحی شده اند. HTML جایگزینی برای XML باید توجه داشته باشیم که

برای توصیفداده ها و تمرکز بروی مقادیر و نوع آنها طراحی شده است. XML -

برای نشان دادن داده ها به کاربر و تمرکز بروی نحوه نمایشاین داده ها طراحی شده. HTML -

پسدر یکجمله میتوان گفتکه:

برای توصیفآنها. XML برای نمایشاطلاعات استو HTML

قرار نیستکاری انجام دهد !! ؟؟ XML

برای انجام دادن کاری طراحی XML شاید در نگاه اول به عنوان این مطلب, کمی درکآن سخت باشد, اما باید گفت که در حقیقت

XML نشده است بلکه راهی برای دادن ساختار به داده ها و ذخیره کردن و یا ارسال آنها میباشد. به عنوان مثال به یادداشت زیر که به صورت

نوشته شده استدقتکنید: Tove به Jane میباشد و از

<note>

<to>Tove</to>

<from>Jane</from>

<heading>Reminder</heading>

<body>Don't forget me this weekend!</body>

</note>

این یادداشت دارای عنوان و بدنه پیغام است , همچنین نشان می دهد که فرستنده و گیرنده چه کسانی هستند. اما ملاحظه میکنید که این

برای ارسال پیام XML خودش به تنهائی کاری انجام نمیدهد, بلکه فردی باید برنامه ای را بنویسد که از اطلاعات موجود در این متن XML متن

استفاده نماید.

مجانی و توسعه پذیر است XML

از قبل HTML از قبل تعریف نشده اند و شما تگهای خودتان را اختراع مینمائید :) همانطور که میدانید تگها و ساختار یکفایل XML تگهای

خود را بسازد, اما HTML تعریف شده است و نویسنده این فایلها باید در این ساختار معین و به وسیله تگهای آماده و تعریف شده از قبل, فایل

به نویسنده خود اجازه میدهد که تگهای خودش را در ساختار متنی دلخواه خود بنویسد. بنابراین, و با این قابلیت فوق العاده مهم و قوی XML

یکزبان علامتگذاری توسعه پذیر, آینده دار و بسیار قوی میباشد. XML : میتوان گفتکه

در توسعه وب XML آینده

از زمانی که متولد شده است تا کنون, سهیم بوده ایم و یا XML میرود که در همه جا حضور داشته باشد. همه ما در توسعه XML

بسیار حیرت آور است و اکنون بسیاری از فروشندگان و طراحان برنامه های نرم افزاری, خودشان را منطبق بر این XML خواهیم بود. توسعه سریع

XML , که پایه و اساسوب میباشد HTML بسیار برای آینده اینترنتمهم میباشد.درستهمانند XML , استاندارد نموده اند. کاملا واضح است که

متداولترین ابزار برای مدیریتو انتقال اطلاعاتدر وب خواهد شد.

منبع: پرشین لرن

Mohsen_mahyar@yahoo.com

/ 0 نظر / 25 بازدید