جلسة هفتم -آرایه‌های چندبعدی آرایه ها در زبان C

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Mitra; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:396171410; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1944968990 -705007658 -657978352 48513554 419851508 1863329148 -1969483610 812695914 -1500339184 2130839800;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} @list l1 {mso-list-id:1146776890; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1379302224 818556196 244470744 -240777132 -1100081460 -478377994 2104389648 -1441356012 741622698 483833882;} @list l1:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

mo-mah.perssianblog.ir

mohsen_mahyar@yahoo.com

 

 

جلسة هفتم

 

  C آرایه ها در زبان

مجموعه‌ای از داده‌های:

 

همنوع

ترتیب‌دار توسط اندیسها

با حداکثر عناصر مشخص

 

 

آرایة یک بعدی

   نام آرایه    نوع عناصر آرایه[ تعداد عناصر آرایه ]

int   A [ 5 ] ;

 

 

 

 

 

چگونگی ارجاع به عناصر آرایه

 نام آرایه[ اندیس عنصر مورد نظر ]

مثال:

A [ 3 ] = 124 ;

مثال: خواندن عناصر یک آرایه از ورودی

int  a [ 100 ] , i  ;

for (i = 0 ; i < 100 ; i ++)

                        scanf (“%d”, &a[ i ] );

 

آرایة یک بعدی بعنوان پارامتر تابع

void  f ( int x [ ] )

{  ...  }

void  main () {

            int  a [10] ;  ...

            f (a) ;

}

mo-mah.perssianblog.ir

mohsen_mahyar@yahoo.com

 

آرایه‌های چندبعدی

  نام آرایه   نوع عناصر آرایه[بعد 1 ] [بعد 2 ] ... [n بعد]

int   A [ 10 ] [ 12 ] [ 20 ] ;

دستیابی به عناصر آرایه:

A [0] [1] [2] = 400 ;

 

مثال: مقداردهی اولیه به عناصر یک آرایة دو بعدی

int  a [10] [20] , row , col ;

for (row = 0 ; row < 10 ; row ++)

                        for (col = 0 ; col < 20 ; col ++)

                                    a [row] [col]  = 0 ;

رشته

آرایه‌ای از کاراکتر

char  نام رشته   [طول رشته  ]

char  Str [20] ;مقداردهی اولیه و نحوة ذخیره

char  S [5] = “ali” ;

 

 

 

 

 

ورودی - خروجی رشته‌ها

scanf (“%s” , str)

gets (str)

printf (“%s” , str)

 

 

 

scanf  و gets فرق

 

کاراکتر فضای خالی مرز رشته است scanf در

در حالی که

پایان رشته است Enter    فقط  gets در

   “Computer Science” مثال: رشتة

 

نکته

برای کار با رشته‌ها نمی‌توان از اپراتورها استفاده کرد

بلکه باید

از توابع مربوط به رشته‌ها استفاده کرد.

<string.h>

 

مثال

char  s [10] ;

s = “ali” ;               // نادرست

if ( s == “ABC”)    // نادرست

              &nbs

/ 0 نظر / 92 بازدید