سلسله مراتب داده ها پایگاه داده ها انواع و اجزاء پایگاه داده ها

فصل پنجم - پایگاه داده هاآنچه در این فصل می خوانید

 

mohsenmahyar@yahoo.com

mo-mah.persianblog.ir

:

 

سلسله مراتب داده ها

پایگاه داده ها

انواع و اجزاء پایگاه داده ها

داده

ساختار پایگاه داده ها

سیستم مدیریت پایگاه داده

اجزاء و وظایف سیستم مدیریت پایگاه داده

مزایا و معایب سیستم مدیریت پایگاه داده

سخت افزار، نرم افزار و کاربران

 

 

سلسله مراتب داده هاداده ها در پایگاه داده ها بطور سلسله مراتبی سازماندهی می شوند که این سلسله مراتب شامل بیت، بایت،کاراکتر، فیلد، رکورد، فایل و پایگاه داده می باشد.

 بیت:

 کوچکترین واحد حافظه است که می توان یکی از ارقام دو دویی )0یا 1) را در آن ذخیره نمود.

 بایت:

 به مجموعه بیت ها بایت گفته می شود. هر بایت از هشت بیت تشکیل می شود که معرف یک کاراکتر است.

 کاراکتر:

 اساسی ترین واحد منطقی داده کاراکتراست که می تواند مشاهده

و دستکاری شود و شامل حروف الفبا، اعداد یا علائم خاص است.

فیلد:

به مجموعه ای از چند فیلد به هم مرتبط که یک فقره اطلاع راجع به فرد، موضوع یا کالایی را ارائه کند، فیلد گفته می شود.

رکورد:

 از ترکیب چند فیلد مرتبط به هم یک رکورد یا سابقه اطلاعاتی تشکیل می شود.

فایل:

 مجموعه ای از رکورد های بهم مرتبط، یک فایل یا پرونده اطلاعاتی را به وجود می آورد که می تواند مربوط به یک برنامه کاربردی خاص باشد.

پایگاه داده هاپایگاه داده ها مجموعه ای از داده های رایانه ای، سازماندهی شده و ذخیره شده به نحوی است که بازیابی آسان را تسهیل می کند، به عبارت دیگر، پایگاه داده ها شامل مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات بهم مرتبط می باشد. 

در یک تعریف کامل تر، پایگاه داده عبارت است از:

مجموعه ای از داده های ذخیره شده بصورت مجتمع و مبتنی بر یک ساختار، با حداقل افزونگی و تحت کنترل متمرکز که استفاده از آن بصورت اشتراکی و همزمان نیز امکان پذیر می باشد.

انواع پایگاه داده ها:پایگاه داده های عملیاتی:

جزئیات داده هایی که برای پشتیبانی از عملیات و فرایندهای سازمان مورد نیاز است را ذخیره می کند.

پایگاه داده های توزیعی:

ممکن است رونوشتی از پایگاه داده های عملیاتی، پایگاه داده های چند رسانه ای و یا هر نوع دیگری از پایگاه داده ها باشند.

پایگاه داده های چند رسانه ای :

بر روی پایگاه داده های چند رسانه ای، اطلاعات چند رسانه ای وب سایت ها(متن،گرافیک، صدا و...) ذخیره می شود.

اجزاء پایگاه داده ها:

اجزاء اصلی یک پایگاه داده عبارتند از:

داده

ساختار پایگاه داده

سیستم مدیریت پایگاه داده

سخت افزار

نرم افزار

کاربران

1- داده:

داده ها مهمترین جزء هر پایگاه داده محسوب می شوند. داده ها مشخصات مختلف و وضعیت کلی عوامل مختلف نظیر مشتریان، محصولات، بازارها، کارکنان و... را نشان می دهند.

اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده ها از منابع و فایل های مختلفی جمع آوری می شوند. پایگاه داده ها می توانند همه نوع داده را بصورت عددی، حرفی، مختلط و فرم های دیگر ذخیره کنند. نکته قابل توجه اینکه داده ها باید قابل اعتماد، جدید و دقیق باشند.

2- ساختار پایگاه داده ها:

روشی که رکوردها سازماندهی می شوند و با یکدیگر در پایگاه داده

مرتبط می شوند، سازمان یا ساختار پایگاه داده نامیده می شود.

 

ساختار پایگاه داده به دو دسته فیزیکی و منطقی قابل تقسیم می باشد:

 

الف-ساختار فیزیکی:

ساختار فیزیکی بیانگر چگونگی حضور داده ها در پایگاه داده ها است.

یعنی اینکه چگونه داده ها در یک وسیله رایانه ای یا حافظه داخلی رایانه ذخیره شوند. در واقع ساختار فیزیکی داده ها چگونگی ذخیره سازی  و نحوه دستیابی به آنها به کمک ابزارهای ذخیره سازی خارجی را تشریح می کند. سه روش متداول برای سازماندهی فایل ها وجود دارد:

1- سازماندهی ترتیبی فایل:

روش ترتیبی ساده ترین روش سازماندهی رکوردها در فایل ها محسوب  می شود.

در این روش رکوردها بدون توجه به ارزش یا مقدار واقعی محتوی آنها پشت سر هم ذخیره می شوند.

یکی از محدودیتهای عمده فایل های ترتیبی این است که نمی توان به یک رکورد بخصوصی دست یافت، مگرآنکه تمام رکوردهای قبل از آن خوانده شود.

2-سازماندهی ترتیبی مبتنی بر شاخص:

در این روش، فیلد کلیدی یا فیلد شاخص هر رکورد و مکان فیزیکی آن رکورد بر روی دستگاه ذخیره سازی مشخص می شود. این کار به یافتن سریعتر رکوردها کمک می کند. در این روش دسترسی به داده ها بصورت مستقیم می باشد.

 

3- سازماندهی تصادفی یا فایل مستقیم:

این روش برای سازماندهی مستقیم فایل بکار می رود. در این روش برای تعیین آدرس فیزیکی یک رکورد از یک فیلد کلیدی استفاده می شود و به جای شاخص از فرمول ریاضی که الگوریتم تبدیل نام دارد، برای تبدیل مستقیم فیلد کلیدی به مکان ذخیره سازی فیزیکی رکورد روی دیسک استفاده می شود.

این نوع دستیابی بهترین روش در مورد فایل هایی است که هر یک از مجموعه اطلاعات آنها رابطه ای با بخش های قبلی و بعدی ندارد.

ب- ساختار منطقی:

نحوه ای که فایل ها، رکوردها و فیلد ها در پایگاه داده ها با یکدیگر

mohsenmahyar@yahoo.com

mo-mah.persianblog.ir

 

 

 

 

:

/ 0 نظر / 256 بازدید