(ذخیره و بازیابی اطلاعات)-ساختار فایل ها -سازمان دیسک ها-حافظه جانبی و نرم افزار

 

ساختار فایل ها

(ذخیره و بازیابی اطلاعات)mohsen_mahyar@yahoo.com


منبع: سیستم و ساختار فایل
مولف: زولیک
تعداد واحد:3

فصل اول

آشنایی با طراحی و مشخصات ساختار فایل ها

هدف کتاب

یافتن راههایی برای به حداقل رساندن دستیابی به دیسک , برای فایل هایی است که اندازه ومحتویات آنها تغییر می کند.

عوامل موثر در طراحی ساختار فایل

n      زمان دستیابی نسبتا کم دیسک ها

n      ظرفیت بالای آنها

n      حفظ اطلاعات پس از قطع جریان برق

تاریخچه مختصری درباره طراحی ساختار فایل

  1. دستیابی ترتیبی (فایل ها بر روی نوار)
  2. درخت دودویی AVL
  3. درخت B
  4. درخت B+:ترکیب درخت B و لیست پیوندی
  5. دستیابی مستقیم

 

فصل دوم

عملیات مهم پردازش فایل

فایلهای فیزیکی و منطقی

فایلها همان مجموعه ای از بایتها هستند که د ر یک دیسک به صورت فیزیکی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. از دیدگاه برنامه کاربردی ، فایل تعریف دیگری دارد . استفاده از فایلهای منطقی به برنامه این امکان را می دهدتا اعمال اجرا شده روی یک فایل را توصیف کند؛ بدون اینکه بداند چه فایل فیزیکی را مورد استفاده قرار می دهد. سپس میتوان برنامه را برای پردازش هر یک از چند فایل متفاوت که درای ساختاری یکسان هستند به کار برد.

باز کردن فایل ها

معرفی تابع OPEN

 FD=OPEN(FILENAME,FLAGS[,PMODE]) 

 

  1. FD:توصیف کننده فایل.
  2. FILENAME:یک رشته کاراکتری حاوی نام فایل فیزیکی.
  3. FLAGS:عملکرد تابع OPEN را کنترل کرده وتععیین می کند که فایل موجود را برای خواندن یا نوشتن باز می کند یا خیر.
  4. PMODE:حالت محافظت فایل را بر می گرداند.

    آرگومان

نوع

تــوضیـــح

مقدار flags

int

 مقدار flags با اجرای یک عمل or بیتی روی مقادیر زیر تعیین می شود .    

 

 

: الحاق عمل نوشتاری به انتهای فایل O_APEEND

 

 

:ایجاد یک فایل برای نوشتنO_CREAT

 

 

 مشخص شده باشد و فایل موجود باشد خطائی را باز می گرداند .O_CREAT : اگر O_ECLE

 

 

: باز کردن فایل فقط برای خواندن O_RDONLY

 

 

: باز کردن فایل برای خواندن و نوشتنO_RDWR

 

 

:باز کردن فایل فقط برای نوشتن O_WRONLY

 

 

: اگر فایل موجود باشد مقدار ان را از بین می برد .O_TRUNC

 

 

بستن فایل ها

  هنگامی که برنامه ای به صورت عادی پایان می یابد,فایل ها معمولا به طور خودکار بسته می شوند.

   در نتیجه اجرای یک دستور بستن در داخل برنامه فقط برای محافظت آن دربرابر اتلاف داده ها در صورت توقف برنامه و آزاد کردن نام فایل های منطقی برای استفاده مجدد می باشد.

خواندن و نوشتن

n      READ(SOURCE_FILE,DESTINATION_ADDR,SIZE)

 

n      WRITE(DESTINATION_FILE,SOURCE_ADDR,SIZE)

 

DESTINATION: نام فایل مقصد

 

SOURCE:نام فایل منبع

 

SIZE:تعداد بایتهایی که باید خوانده یا نوشته شود

پیگرد:
عمل انتقال مستقیم به یک موقعیت معین در فایل را پیگرد می گویند.

SEEK(SOURCE_FILE,OFFSET)

 

SOURCE_FILE:نام فایل منطقی که در آن جستجو صورت می گیرد

 

OFFSET:میزان حرکت اشاره گر فایل را مشخص می کند

 

پیگرد با جریان های C

POS=FSEEK(FILE,BYTE_OFFSET,ORIGIN)

 

POS:یک مقدار صحیح بزرگ که توسط FSEEK بر گردانده می شود که برابر با موقعیت فعلی اشاره گر است.

 

/ 0 نظر / 59 بازدید