جلسه اول ودوم کلیات ثابتها- متغیرها در زبان C

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Mitra; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:336273680; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1518132838 -1640711818 -1688729308 578484698 -994402906 1692284036 944513110 -314555700 437564794 2062978020;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} @list l1 {mso-list-id:599148374; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:115896806 501636638 385240038 202381688 1484441590 -1373895050 1409434208 -1202060372 627366918 1485744244;} @list l1:level1 {mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:324.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l2 {mso-list-id:646012286; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-210187358 -1525525756 633625510 -2054368594 -280859032 -122380792 924477142 -1380932266 -2126511558 -320328594;} @list l2:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} @list l3 {mso-list-id:933630089; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:736292756 -1661682796 -789036438 1403428664 -1920990490 -1768366292 772592860 -1388777966 -1408359598 2038326776;} @list l3:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} @list l4 {mso-list-id:1191652396; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:2094199790 -1796045148 -1394332032 1924839994 -1047887922 -1431114702 -821023906 207237254 -598935608 2074623520;} @list l4:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} @list l5 {mso-list-id:1236161655; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1718012980 2047637976 -935821046 -1095311822 -475361112 -287267760 1122822196 -1026386814 -704859636 -104710840;} @list l5:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l6 {mso-list-id:1300300868; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-921938128 1523220868 351161170 442665202 460866452 466637342 -1058226020 -1754882720 -235911108 -1488529896;} @list l6:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} @list l7 {mso-list-id:1720321518; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1092283478 1555750218 350096472 -263052810 636010892 -1322344034 -1811149186 931020926 -1679800794 -1274239128;} @list l7:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} @list l8 {mso-list-id:1812361867; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1124749092 -2139619316 998159058 -1867978998 592207156 540175316 105163096 947669570 1071258378 -1872210596;} @list l8:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} @list l9 {mso-list-id:1850871821; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-655833998 -898967920 -169546550 -961108066 -218438646 238989346 -2046664438 758423902 411363040 -684427256;} @list l9:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

 

mohsen_mahyar@yahoo.com

mo-mah.persianblog.ir

 

 

 

برنامه‌سازی پیشرفته

 

مقدمه و معرفی درس

برنامه‌سازی پیشرفته:

C بیان مفاهیم پیشرفته برنامه‌سازی با استفاده از زبان

 

C کتاب: برنامه‌نویسی به زبان

(ویرایش دوم)

C کلیات در زبان ثابتها--  

 

 

           

C سابقة تاریخی زبان

B زبان

BCPL زبان

C : زبان

در سال 1972 توسط دنیس ریچی طراحی شد.

 

C ویژگیهای بارز زبان

 

1.      یک زبان میانی استC

 

 

 

سطوح زبانهای برنامه‌سازی

زبانهای سطح پایین

Assembly

زبانهای میانی

Java، ‍‍‍‍C

زبانهای سطح بالا

 

Pascal، Ada، Cobol، Basic

 

ویژگیهای بارز زبان C

 

  1. C یک زبان ساختیافته است.
  2.  
  3. C زبان برنامه‌نویسی سیستم است.
  4.  
  5. C یک زبان قابل حمل است.
  6.  
  7.  
  8. C زبانی قابل انعطاف و قدرتمند است.
  9.  

mohsen_mahyar@yahoo.com

mo-mah.persianblog.ir

 

 

C کلیات زبان

         ; جدا کنندة دستورات از یکدیگر:

هر دستور در یک یا چند سطر

چند دستور در هر سطر

 

 

C کلیات زبان

         /* و /* یا بعد از // توضیحات بین

 

/* this is a sample comment. */

// this is another sample comment.

 

C استانداردسازی زبان

         C گونه‌های مختلف زبان

C : استانداردسازی زبان

          

ANSI C

 

C کامپایلر پیشنهادی زبان

 

Borland C++ 3.1

داده‌های ورودی                  پردازش                 داده‌های خروجی

     

 


مجموعة دستورات هر زبان برنامه‌نویسی

         دستورات کامپایلر زبان

         دستورات ورودی - خروجی

         دستورات محاسباتی و منطقی

         دستورات کنترل روند برنامه

جلسة دوم

انواع داده‌های اصلی

int

float

double

char

void

 

boolean  ?!!

 

 

int

 

اعداد صحیح با دامنه محدود

برای کامپیوترهای شخصی دو بایت

32767-

2762+float

اعداد حقیقی  با دامنة محدود

 

 نمایش معمولی

نمایش علمی

12.3E- 4 = 12.00003

 

 

 

double

 

اعداد حقیقی با دقتی بیشتر از float

 

  Char

 کاراکترها نمادها یا حروف

 

a

A

‘+’

‘~’

بسته به محل استفاده عدد یا کاراکتر است.

 

void

 

دادة تهی

دارای کاربردهای مختلف

مثال: توابع فاقد خروجی

 

 

انواع دادهای دیگر

با ترکیب کلمات زیر با برخی از انواع داده‌های اصلی:

signed ، unsigned (با علامت ، بدون علامت)

long ، short

مانند:

unsigned int

long int

unsinged long int

متغیرها

قوانین نامگذاری متغیرها:

         حروف ‘a’ تا ‘z’

/ 0 نظر / 27 بازدید