مفاهیم اولیه شبکه

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} -->

مفاهیم اولیه شبکه

شبکه : از به هم پیوستن چند کامپیوتر به یکدیگر و برقراری ارتباط بین آنها یک شبکه تشکیل می گردد.

یا Hub , Switch به شبکه محلی که در آن کامپیوتر ها نزدیک به هم بوده و ارتباط آنها از طریق : Lan

باشد اطلاق می شود. Wireless

پیاده (Lan) منظور از اینترانت همان شبکه جهانی اینترنت است که در محیط بسته : Internet و Intranet

سازی شده و با دنیای خارج از آن ارتباطی ندارد.

پروتکل: عبارتست از قراردادی که تعدادی کامپیوتر طبق آن با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به تبادل

اطلاعات می پردازند.

یک پروتکل جامع در اینترنت بوده و تمام کامپیوترهایی که با اینترنت کار می کنند از آن تبعیت می : TCP/IP

کنند.

متشکل از 4 عدد بوده که با یک IP است. هر IP در اینترنت هر کامپیوتر دارای یک آدرس : IP Address

نقطه ازهم جدا می شوند. ( مثل 217.219.175.11 ) هر کدام از این اعداد حداکثر می توانند 254 باشند. هر

های یک شبکه محلی را تشخیص داد. IP می باشد که از روی آن می توان تعداد Mask دارای یک IP

هایی گفته می شود که در اینترنت معتبر بوده و قابل شناسایی باشند. IP به : Valid IP

ها IP هایی گفته می شود که در اینترنت فاقد هویت و غیر قابل شناسایی می باشند. از این IP به : Invalid IP

Invalid IP به میزان کافی استفاده می شود. از Valid IP در صورت نداشتن Lan معمولا در شبکه های

بدلیل نداشتن هویت در اینترنت نمی توان برای اتصال به اینترنت استفاده کرد. بلکه باید از تکنیکهایی مثل

استفاده کرد. Proxy یا NAT

در مفهوم عامیانه به سانسور کردن سایتها تعبیر می شود. اما از نظر فنی راه حلی است برای اینکه ما : Proxy

در شبکه Proxy Server ها برای اتصال به اینترنت استفاده کنیم. در این روش باید یک Invalid IP بتوانیم از

نصب شود. در کل این روش مطلوب نبوده و دارای نقاط ضعف عمده زیر است: 1- نیاز است که کاربران

تنظیمات خاصی را در کامپیوتر خود انجام دهند. 2- در این روش بسیاری از پروتکلها پشتیبانی نشده و قابل

استفاده نیستند.

با این حال برخی از مراکز اینترنتی نظیر دانشگاهها , مؤسسات دولتی و امنیتی و ... برای کنترل بیشتر

استفاده می کنند. از جمله نرم Proxy کاربران خود و گزارشگیری از سایتهای ملاقات شده توسط هر کاربر از

و ... اشاره کرد. ISA , MSProxy , Winproxy می توان به Proxy Server افزارهای

است. در این روش تقریبا" تمام پروتکل ها پشتیبانی Invalid IP یک تکنیک خوب برای بکارگیری : NAT

می شوند و مهمتر اینکه نیاز به تنظیم خاصی بر روی کامپیوتر کاربران نیست. از جمله نرم افزارهایی که کار

اشاره کرد. Winroute و ISA را انجام می دهند می توان به NAT

DNS می باشد. در شبکه به دستگاهی که این کار را انجام می دهد IP به Domain پروتکل تبدیل اسم : DNS

گفته می شود. _Server( www.yahoo.com )62.217.156.205

هایش Packet , اگر کامپیوتری بخواهد با یک کامپیوتر دیگر در اینترنت ارتباط برقرار کند : Routing

بر Node عبور می کند تا به مقصد برسد. به عملی که یک ( Router کامپیوتر یا ) Node الزاما" از چندین

گفته می شود. Routing دیگر برای رسیدن به مقصد انجام می دهد Node ها و ارسال آنها به Packet روی

را انجام Email در شبکه به سروری گفته می شود که کار دریافت , ارسال و نگهداری : Mail Server

MDaemon مورد استفاده قرار می گیرند می توان به Mail Server میدهد. از جمله نرم افزارهایی که برای

اشاره کرد. Exchange و

های آن از طریق Page بر روی آن قرار گرفته و Web به سروری گفته می شود که صفحات : Web Server

اینترنت قابل دستیابی است.

کردن کاربران بر روی آن Download به سروری گفته می شود که فایلهای مورد نیاز برای : FTP Server

کنند. Download را FTP Server قرار گرفته است. و کاربران می توانند فایلهای موجود در

شده است گفته می شود. مثل Register به نام یک شبکه که منحصر بفرد بوده و در اینترنت : Domain

باشد. البته یک شبکه Domain یک شبکه می تواند دارای یک یا چند .Jamejam.net یا Deznegar.com

محلی نیز باشد. Domain یا دارای Domain می تواند بدون

برای Domain گفته می شود. چنانچه شما بخواهید یک Domain به عمل ثبت : Domain Registration

خود رجیستر کنید ابتدا باید یک نام را که تا کنون در اینترنت استفاده نشده است انتخاب کنید. سپس توسط

Register را انجام می دهند آنرا بنام خود به مدت زمان معین Domain Registration شرکتهایی که عمل

کنید.

گفته می شود. Host بر روی آن قرار دارند FTP یا فایلهای Web به کامپیوترهای میزبان که صفحات : Host

PC2Phone به امکان ایجاد ارتباط تلفنی بوسیله اینترنت از طریق یک کامپیوتر با یک تلفن : PC 2 Phone

گفته می شود.

به امکان ایجاد ارتباط تلفنی بوسیله اینترنت از طریق یک تلفن با یک تلفن دیگر : Phone 2 Phone

گفته می شود. Phone2Phone

(Internet Service Provider) . گفته می شود ISP به مراکز سرویس دهی اینترنت : ISP

Internet Telephony Service ) . گفته می شود Phone2Phone , ITSP به مراکز سرویس دهی : ITSP

(Provider

های کامپیوتر قرار می گیرد و بوسیله یک Slot به کارت سخت افزاری اطلاق می شود که در یکی از : DVB

کند. Receive کابل به دیش متصل شده و از طریق آن می تواند

است که به دیش وصل شده و عمل دریافت اطلاعات از دیش را انجام می دهد. Device یک : Receiver

است که به دیش وصل شده و عمل ارسال اطلاعات به دیش را انجام می دهد. Device یک : Transiver

به تجهیزاتی گفته می شود که بتواند هنگام کارکردن کاربران, سایتهای بازدید شده توسط آنها : Cache Server

را در خود نگهداری کرده و در صورتی که یک کاربر دیگر بخواهد همان سایتها را بازدید نماید با سرعت

Cache دریافت کند. وجود Cache Server بیشتر و صرفه جویی در پهنای باند پاسخ خود را از طریق

در شبکه می تواند تا 50 درصد در اندازه پهنای باند صرفه جویی کند و راندمان شبکه را بالا ببرد. Server

و هم می تواند نرم افزاری باشد.(مثل: (Cache Force هم می تواند سخت افزاری باشد (مثل Cache Server

- قابل نصب است. 3 Win که تحت 2000 ISA - قابل نصب است. 2 Windows و Linux که تحت Squid -1

که محصول شرکت RealCache - ها قابل نصب است. 4 Windows و اکثر Linux که تحت CacheXpress

قابل نصب است.) NT و 4 Win داده پردازان دوران بوده و تحت 2000

گفته می شود. این نرم افزارها کنترل ISP به نرم افزارهای مدیریت کاربران در یک : Accounting/Billing

میزان استفاده کاربران از شبکه اینترنت را برعهده دارند. معروف ترین نرم افزار در این زمینه در کشورمان

های ISP نام دارد که هم اکنون بیش از 40 درصد از ISPUtil محصول شرکت داده پردازان دوران بوده و

نیز که برای کنترل مصرف کاربران تلفنی بکار VoIPUtil کشور از آن استفاده می کنند. همچنین نرم افزار

ها می باشد دیگر محصول این شرکت می باشد. ITSP رفته و مختص

هم بصورت سخت افزاری و هم بصورت نرم افزاری وجود دارد و وظیفه آن بالا بردن ضریب : Firewall

شدن و سوء استفاده توسط افراد سودجو می باشد. Hack امنیتی شبکه به منظور جلوگیری از

هم بصورت سخت افزاری و هم بصورت نرم افزاری وجود دارد و وظیفه آن جلوگیری از : URL Filtering

ورود کاربران به سایتهای غیر اخلاقی و غیر مجاز می باشد.

بوده PCI ها مورد استفاده قرار می گیرد. دارای یک کارت ISP دستگاهی است که معمولا" در : MultiPort

های یک Comport می توان MultiPort یک کامپیوتر نصب می شود. با نصب Mainboard و بر روی

به یک کامپیوتر متصل کرد. Modem کامپیوتر را افزایش داد و تعداد زیادی

به آن متصل بوده و کاربران می توانند به آن Modem به کامپیوتری گفته می شود که تعداد زیادی : RAS

کرده و از اینترنت استفاده کنند. Connect

کرده و از Connect به دستگاههایی گفته می شود که کاربران اینترتنی قادر باشند به آن : Access Server

طریق آن به اینترنت دسترسی پیدا کنند.

کرده و از Connect به دستگاههایی گفته می شود که کاربران تلفنی قادر باشند به آن : VOIP Gateway

طریق آن با کشورهای مختلف ارتباط تلفنی برقرار کنند.

از طریق اینترنت در ارتباط بوده و VoIP Gateway به تشکیلاتی گفته می شود که با : VOIP Carrier

و کشورهای مختلف را برقرار می سازد. VoIP Gateway ارتباط های تلفنی بین

: ISP انواع راههای ارتباط آاربر به

ADSL ،Wireless ،E خط 1 ، Leased خط آنالوگ ، خط

می تواند برای دستیابی به اینترنت از یک یا چند روش از روشهای زیر استفاده کند. ISP هر

.Dish Send/Rec ،Receive Only Dish ،ADSL ،Wireless ،E خط 1 ، Leased خط آنالوگ ، خط

عبارتند از: ( E متصل می-آند(برای خطوط آنالوگ و 1 ISP انواع دستگاههای ارتباطی آه آاربر را به

از ISP به منظور برقراری ارتباط کاربران با Cisco امروزه استفاده از روترهای : Cisco -1 روترهای

جمله رایج ترین روشهای موجود است.

و Com برای افزایش دادن پورتهای Multiport همانگونه که قبلا" گفته شد از : Moxa Multiports -2

می باشد Moxa محصول شرکت Multiport به آنها استفاده می شود. رایج ترین External اتصال مودمهای

ها Multiport . می باشد ( Rack قابل نصب در ) Rackmount رومیزی) و ) Desktop که دارای دو مدل

Equinox دارای مدلهای 8پورت , 16 پورت و 32 پورت هستند. از انواع دیگر مولتی پورت می توان به

اشاره کرد.

می باشد و در شبکه مستقیما" به CPU بوده و دارای Moxa محصول شرکت : Moxa Async Server -3

وصل می شود. و تعداد زیادی خطوط تلفن به آن وصل می شود و کاربران از طریق آن می توانند به Hub

شبکه وصل شوند.

قادر است هم به منظور Router بوده و همانند Lucent محصول شرکت : Lucent Max TNT -4

ها مورد استفاده قرار بگیرد. ITSP برای VoIP Gateway ها و هم به منظور ISP برای Access Server

در این دستگاه کلا" امکان نصب 10 ماژول وجود دارد. برخی از این ماژول ها عبارتند از:

support for analog :modem, ISDN, VoIP, V.110, and PHS MultiDSP module

users Digital modem module: support for analog modem and ISDN

Analog modem module

Channelized T1/E1

Ethernet module

می MB/s با سرعت 100 Ethernet و یک MB/s با سرعت 10 Ethernet ضمنا" این دستگاه دارای چهار

توانایی MultiDSP باشد. این دستگاه توانایی پشتیبانی از انواع خطوط مخابراتی را دارد. هر ماژول

وصل کنیم Max را به MultiDSP را دارد. بنابراین اگر 10 ماژول Dialup پشتیبانی از 96 پورت

توانایی پشتیبانی از 960 خط را خواهد داشت!

بوده و دارای مشخصات زیر Lucent محصول Max TNT این دستگاه هم مانند : Lucent Max 3000

است :

Flash اندازه ظرفیت MB و 16 Ram اندازه MB می باشد. 32 E برای اتصال خطوط 1 WAN دارای 2

آن می باشد.

برای اتصال Internal بوده و دارای 30 مودم Taicom این دستگاه محصول شرکت : Taicom TopServer

به خطوط آنالوگ می باشد.

E بوده و از خطوط معمولی و 1 USRobotics این دستگاه هم محصول شرکت : USRobotics Net Server

پشتیبانی می کند.

جاسازی Box بوده که حاوی تعداد زیادی مودم است که در یک Zyxel محصول : Zyxel ModemPool

شده اند و می توان آنرا به یک کامپیوتر متصل کرده و از آن استفاده نمود. اخیرا" یک شرکت ایرانی بنام

را تولید کرده است. Ghasedak مشابه بنام ModemPool قاصدک نیز یک

مورد استفاده قرار می گیرد. هر VoIP دستگاه تک منظوره ای است که فقط برای :Quintum : Tenor

معمولا" 4 یا 8 پورت را پشتیبانی می کند. Tenor دستگاه

به خطوط تلفن معمولی و بالعکس استفاده E دستگاهی است که از آن برای تبدیل خطوط 1 : ChannelBank

می شود.

های مختلفی به بازار عرضه شده اند که از پرداختن به آنها Access Server امروزه علاوه بر موارد فوق

Cisco های Router ها Access Server اما ازمیان همه . Hyundai و Nortel صرفنظر می کنیم. مثل

ازمحبوبیت بیشتری برخوردارند. زیرا قابلیت انعطاف پذیری بیشتری داشته و ماژول های مختلفی می توان

بر روی آنها نصب کرد و به منظورهای مختلف از آنها استفاده نمود.

را بررسی نمائیم. Cisco در جلسه آینده قصد داریم انواع روترهای

نگاه امروز :

یا یک سایت در اینترنت است. IP کردن یک Trace یک نرم افزار جالب برای Visual Route نرم افزار

مورد نظر شما را Host های شما تا رسیدنبه Packet این نرم افزار با ترسیم نقشه کره زمین محل عبور

کنید. Download در میان شبکه عنکبوتی اینترنت ترسیم می کند. این نرم افزار را می توانید از آدرس زیر

mohsen_mahyar@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 87 بازدید